Disclaimer

Prikkabelwinkel besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op deze webshop. Toch kunnen er, ondanks alle zorgvuldigheid onjuistheden of onvolledigheden insluipen. Prikkabelwinkel is niet aansprakelijk voor evidente fouten of onjuistheden. Verlichtingspaleis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website.Prikkabelwinkel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Verlichtingspaleis opgenomen informatie en tarieven.

Gebruik beeldmateriaal

De op de webwinkel getoonde foto's worden door Prikkabelwinkel met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Prikkabelwinkel probeert een zo goed mogelijk beeld weer te geven van het product, afwijkingen kunnen ontstaan t.o.v. het uiteindelijk product en het beeldmateriaal. Aan het beeldmateriaal kunnen geen rechten worden ontleed.

E-mail

Prikkabelwinkel garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie per e-mail met Prikkabelwinkel te corresponderen: accepteert u dit risico.

Links naar andere websites

De website van Prikkabelwinkel kan hyperlinks naar andere websites bevatten. Prikkabelwinkel heeft geen invloed op de deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Prikkabelwinkel aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Prikkabelwinkel zijn beschermd door auteursrechten andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt zonder dat Prikkabelwinkel daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.